Säljer du mot konsument?

Säljer ni tjänster, produkter, abonnemang, prenumerationer eller bedriver ni fundraising? CallMaker TeleMarketing Dialer täcker upp alla dessa områden och många fler.

Eller mot företagsmarknaden?

Om konsumentförsäljning är ett växande område för CallMaker är företagsförsäljningen snarare den äldsta kundgruppen vi har. Här är CallMakers kärna. CallMakers rent administrativa fördelar gör det så mycket enklare med adresser, återkomster och order har bidraget till att fler och fler hittar vårt system. Varje dag används CallMaker av flera hundra kommunikatörer som säljer företagstjänster, förbrukningsvaror, annonser, företagsabonnemang och medlemskap.
Enkelt

Ett system av säljare för säljare låter dig styra själv. När du först börjar använda systemet ingår givetvis en omfattande utbildning som ger dig möjligheten att få det mesta ur systemet, men du kommer snart upptäcka att det enkla gränssnittet gör det självklart för dina säljare att lägga order och hantera återkomster och allt annat som hör till säljprocessen. Alla kan utnyttja styrkan i systemet, utan att betala dyra samtal till supporten varje månad.
Spara tid

Alla smarta funktioner, från dialer och användarhantering till orderexport och realtidsstatistik gör att du kan fokusera på det som är viktigt. Fler samtal som ger fler order. Eftersom också backoffice funktionerna i CallMaker är så bra märker du snart hur mycket mer du kan få gjort när du byter till ett modernt och flexibelt system. Adressdubbletter, krångel med orderexport och adressimport försvinner.
Dialer och inspelning
Dialern i CallMaker är vår helt egna konstruktion. Det betyder att du inte behöver vänta i onödan på att få svar, oavsett vilken dialermodell du väljer. Med CallMaker är flexibiliteten total, du avgör själv hur du vill att systemet skall ringa. Du får inspelning och medlyssning av order eller för utbildning.
Ledande support
Hos CallMaker betalar du inte extra för support. Inga dyra betalnummer till helpdesken. Däremot kopplas du direkt till ansvarig tekniker. På CallMaker tror vi att det bästa systemet utvecklas nära kunden, därför har vi ingen speciell supportpersonal. Uppstår problem får du direkt prata med våra tekniker som konstruerat systemet vilket gör att du omedelbart får support med högsta tänkbara kvalitet.
Coaching

Som coach märker du snart hur CallMaker hjälper dig med det mesta. Du får realtidsstatistik på säljarna och i monitorn ser du direkt vad de gör precis nu och lyssnar på samtal. Säljarna kan också se sin och andras statistik för att sporras. Statistikfunktionen ger dig möjlighet att spåra en säljare ner på minsta klick för att till exempel se hur många av de personliga återkomsterna som faktiskt blev en order. Med CallMaker ökar kvaliteten hos säljarna.
Stabilt

CallMaker kan köras både på en server hos dig eller på en server hos oss, helt enkelt det som passar bäst för att maximera enkelhet och stabilitet. Beroende på brandväggar, routrar, nätverk etc. är det många gånger en fördel att köra systemet på en server ute hos er, för att maximera kvaliteten. Driftsäkerhet är prio ett för oss på CallMaker, vi förstår hur mycket det kostar om hjärtat i produktionen stannar.
Sync med Visma/SPCS
För flera av våra kunder är det viktigt att kunna synkronisera CallMakers system med back office- & ekonomisystem av olika slag. Använder du Visma/SPCS så är synkroniseringen extra smidig.