Om CallMaker

CallMaker skapades för att fylla en lucka på marknaden för säljstöd, CRM, bokningsstöd och dialers. Det finns komplexa system som kostar stora pengar. Vi har valt att utveckla CallMaker med inriktning på flexibilitet, användarvänlighet och kraftfullhet.

Vi riktar in oss på bolag med mellan 5 och 250 sälj- och bokarplatser. För företag som behöver ett crmsystem eller mötesbokningsystem som levererar den effektivisering som behövs till ett pris som våra konkurrenter inte kan matcha.

En grundläggande telemarketingsanning är att ju fler samtal som tas, desto fler order blir det i slutändan. Därför är CallMaker mycket strömlinjeformat i säljprocessen och bokningsprocessen för att undvika onödig ställtid. Därför finns också en avancerad dialerfunktionen för den som vill.

Under hela 2007 arbetade vi hårt med att skriva om CallMaker från grunden för att kunna ge våra kunder ett ännu kraftfullare och flexiblare system. Därtill byggde vi också ut vår dialerteknik. Sedan januari 2008 säljer vi den nya versionen av CallMaker och våra kunder har aldrig varit nöjdare. Under hösten 2009 lanserades vår Predictive Dialer och därmed kan CallMaker numera användas i helt nya sammanhang.

Utvecklingsprocessen går hela tiden framåt, ring gärna och fråga om våra senaste features och funktioner. Under hösten 2010 lanserade vi till exempel en mycket uppskattad hitta.se synkronisering och en målfunktion för säljare, bokare, grupper och projekt som gör det enkelt att överblicka organisationens måluppfyllelse.